Back to top

Formularz reklamacji świadczenia usług

TIVIANO sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 15/2
40-052 Katowice
email: reklamacja@tiviano.com
tel.: +48 506438583 ………………………………., dnia ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………….

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z poważaniem

……………………………….

*niepotrzebne skreślić