Back to top

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

TIVIANO sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 15/2
40-052 Katowice
email: reklamacja@tiviano.com
tel.: +48 506438583 ………………………………., dnia ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………..

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z poważaniem

……………………………….