Back to top

Formularz odstąpienia od umowy sprzedażyTIVIANO sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 15/2
40-052 Katowice
email: reklamacja@tiviano.com
tel.: +48 506438583
………………………………., dnia ……………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):…………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów)…………………………………………………………………………………………….

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z poważaniem

……………………………….